Witamy w internetowym centrum usług fotograficznych. Ustaw jako strona główna   Utwórz skrót do strony na pulpicie  

 


LOGOWANIE

ADRES E-MAIL      HASŁO       REJESTRACJAPOMOC

Różnice pomiędzy formatem cyfrowym a formatem tradycyjnym
Zdjęcia z aparatów cyfrowych posiadają inne proporcje niż zdjęcia wykonane aparatem analogowym. W zdecydowanej większości aparatów cyfrowych proporcja boków zdjęcia wynosi: 4:3 lub 16:9. Natomiast tradycyjne formaty odbitek typowe dla fotografii analogowej posiadają proporcje boków 3:2. Różnice tą obrazuje poniższy rysunek:

Format cyfrowy a format tradycyjny

* W niektórych modelach aparatów cyfrowych istnieje możliwość ustawienia proporcji zdjęcia na 3:2.


Jaki format wybrać dla zdjęć z aparatu cyfrowego?
Jeżeli Twoje zdjęcia pochodzą z aparatu cyfrowego i są zapisane w formacie (4:3) masz 2 możliwości:

- Wybór cyfrowego formatu odbitki ( formaty cyfrowe są wyszczególnione np. "10x13 (cyfrowy)" )
Pamiętaj że nie pasują one do albumów i są mniejsze niż formaty tradycyjne!
PRZYKŁAD: Odpowiednikiem cyfrowym dla formatu tradycyjnego 10x15 jest format 10x13
( w tym przypadku szerokość odbitki mniejsza o około 2 cm. ).
- Wybór tradycyjnego formatu odbitki.
( w tym przypadku koniecznie przeczytaj: Pliki cyfrowe a formaty tradycyjne ).


Jeżeli Twoje zdjęcia pochodzą; z aparatu cyfrowego lub smartfona i są zapisane w formacie (16:9) masz 2 możliwości:

- Wybór cyfrowego formatu odbitki ( formaty cyfrowe są; wyszczególnione np. "10x13 (cyfrowy)" )
Pamiętaj że nie pasują one do albumów i są dłuższe niż formaty tradycyjne!
PRZYKŁAD: Odpowiednikiem cyfrowym dla formatu tradycyjnego 10x15 jest format 10x13
( w tym przypadku szerokość odbitki jest większa o ok. 4 cm. ).
UWAGA: W przypadku zdjęć panoramicznych których dłuższy bok przekracza o 3 cm rozmiar analogicznego zdjęcia formatu analogowego będą doliczane dodatkowe opłaty (np.: Zdjęcie w formacie 10x19 cm - jest dłuższe o 4 cm od zdjęcia 10x15 będzie doliczona opłata 8gr).
- Wybór tradycyjnego formatu odbitki.
( w tym przypadku koniecznie przeczytaj: Pliki cyfrowe a formaty tradycyjne ).
Pliki cyfrowe a formaty tradycyjne
W przypadku wyboru odbitek w formacie tradycyjnym (3:2) dla zdjęć cyfrowych (4:3 lub 16:9) musisz dodatkowo określić sposób dopasowania odbitki cyfrowej do kadru.

Masz 2 możliwości:
  • Dopasowanie typu "FIT". 
  • Dopasowanie typu "FILL KADROWANY".
Obydwie są opisane poniżej.
Dopasowanie typu "FIT"
W tym trybie dopasowania, zdjęcie cyfrowe (4:3 po lewej i 16:9 po prawej) jest dopasowywane do kadru tradycyjnego (3:2) tak jak zaprezentowano na poniższym rysunku:

Jak widać całe zdjęcie cyfrowe (4:3 lub 16:9) jest umieszczane w kadrze tradycyjnym (3:2).
Efektem ubocznym takiego dopasowania są białe paski widoczne po obu stronach odbitki.
Zalety: brak strat obrazu, które charakteryzują następną możliwość dopasowania:
"FILL KADROWANY".
Dopasowanie typu "FILL KADROWANY"
W tym trybie dopasowania, zdjęcie cyfrowe (4:3) jest dopasowywane do kadru tradycyjnego (3:2)w sposób zaprezentowany na poniższym rysunku:

Zaletą tej metody jest pełne wypełnienie kartki papieru fotograficznego obrazem (brak białych pasków).
Wadą: konieczność wykadrowania (obcięcia) obrazu, która może skutkować utratą jego ważnych elementów.


W tym trybie dopasowania, zdjęcie cyfrowe (16:9) jest dopasowywane do kadru tradycyjnego (3:2) w sposób zaprezentowany na poniższym rysunku:

Zaletą tej metody jest pełne wypełnienie kartki papieru fotograficznego obrazem (brak białych pasków).
Wadą;: konieczność wykadrowania (obcięcia) obrazu, która może skutkować utratą jego ważnych elementów.

Dopasowanie w tym trybie odbywa się automatycznie, centralnie, nie mamy wpływu na położenie kadru (nie ma możliwości obcięcia np. tylko dołu lub tylko z lewej strony)
Jak i kiedy określić typ dopasowania pliku cyfrowego do kadru formatu tradycyjnego
Jeżeli wybiorą Państwo format tradycyjny odbitki dla co najmniej jednego pliku z koszyka, system poprosi Państwa dodatkowo na etapie wyboru sposobu dostawy o określenie sposobu dopasowania pliku cyfrowego (4:3) do formatu tradycyjnego odbitki (3:2).

Domyślnym ustawieniem dla wszystkich zleceń jest "FILL KADROWANY". Na życzenie mogą go Państwo zmienić na dopasowanie typu "FIT".

W przypadku gdy część plików ma być dopasowana w trybie "FIT" a część w trybie "FILL KADROWANY", należy złożyć dwa oddzielne zamówienia z odpowiednio określonym typem dopasowania.

 © inforama.pl , 2004 - 2021